آتلیه معروف کودک

بهترین آتلیه کودک

آتلیه عکاسی کودک

عکاسی نوزاد در منزل

اتلیه کودک

اتلیه بارداری

آتلیه عکس باردرای

بهترین آتلیه بارداری

عکاسی نوزاد در منزل

آدرس اتلیه بارداری شهرک غرب 

اتلیه کودک09120251325

شماره تماس بهترین آتلیه کودک021-88563341

برای یک آماتور که پس از داشتن دو فرزند 6 و 7 ساله به عکاسی معرفی شده است. من اغلب عکاسی سفر را خیلی چالش برانگیز می دیدم چون من هرگز انتخابی نداشتم اما هم دوربین و هم بچه ها را حمل می کردم. اما برای عشق سفر و عکاسی، من خودم را مجبور کردم و راهم را بین فکر کردن در مورد دیافراگم و حمام کردن بچه ها در همان زمان پیگیری کردم.