آتلیه معروف کودک

بهترین آتلیه کودک

آتلیه عکاسی کودک

عکاسی نوزاد در منزل

اتلیه کودک

اتلیه بارداری

آتلیه عکس باردرای

بهترین آتلیه بارداری

عکاسی نوزاد در منزل

آدرس اتلیه بارداری شهرک غرب 

اتلیه کودک09120251325

شماره تماس بهترین آتلیه کودک021-88563341

آتلیه کودک

عکاسی کودک

پرتره در عکاسی

 آتلیه عکاسی تخصصی کودک ، نوزاد و بارداری سویل

پرتره در عکاسی مانند پیکرتراشی در حجاری است و این یعنی اوج و تعالی یک هنر در قابی کوچک. عکاسی پرتره کودک رشته ای در عکاسی کودک میباشد که اگرچه ممکن است هر عکاسی در زندگی هنری خود آنرا مزمزه کرده باشد اما ورود به این مدخل و پرداختن به آن در توان هر عکاسی نیست. چیزی که باعث می شود عکاسی پرتره کودک به عنوان یکی از سخت ترین و چالشی ترین رشته های عکاسی شناخته شود محدودیت هایی است که عکاسی پرتره کودک با آن رو بروست در کنار ایجازی که لازمه و ویژگی عکس پرتره کودک است و مینیمال بودن آن به این معنا که مصالح ورودی اندک ولی محصول خروجی باید یگانه باشد. از طرفی پرتره کودک در آتلیه کودک به دلیل ویژگی هایی که عکاسی کودک داراست عکاسی پرترهاز این گروه سنی را به سخت ترین شاخه عکاسی پرتره بدل می نماید.

Read 1277 times